นายพีระพงษ์ ปรีดาชม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

บรรจุรับราชการเมื่อวานที่ 15 ธันวาคม 2557